PDF Fernando Pessoa × × Poems of Fernando Pessoa eBook æ Poems of PDF/EPUB

Η παρούσα χαρακτηριστική ανθολογία εμπεριέχει ορισμένα από τα πλέον αξιόλογα πορτογαλόφωνα ποιήματα του μεταγλωττισμένα στην ελληνική παρόντος και του πρωτοτύπου Εάν οι αγαπητοί αναγνώστες ήδη γνωρίζουν πόσο δύσκολη εργασία είναι η καλή μεταγλώττιση ενός απλού καθημερινού κειμένου τότε εύκολα θα αντιληφθούν πόσο κοπιαστική μπορεί να αποβεί η μεταγλώττιση ενός ποιητικού έργου Αποφεύγοντας την εκτενή παράθεση γνωστών και μάλλον τετριμμένων θεωριών περί πιστής ή άπιστης και καλής ή κακής μεταγλώττισης αρκούμαι στα ακόλουθα με ιδιαίτερη αφοσίωση φρόντισα να διατηρήσω ανόθευτο το νόημα των στίχων του ποιητή ενώ παράλληλα προσπάθησα να προσδώσω όπου αυτό ήταν εφικτό εκείνο το στοιχείο του ρυθμού και της μελωδικότητας που ενίοτε κρίνεται ως απαραίτητο συμπλήρωμα της ποιητικής έκφρασης Το αποτέλεσμα παρουσιάζεται στις επόμενες σελίδες και η τελική κρίση επαφίεται στο αναγνωστικό κοινό


10 thoughts on “Poems of Fernando Pessoa

 1. says:

  Some might consider it eccentric that I could feel closer to Pessoa this restless and mysterious Portuguese poet with a rather tragic life than to actual living people with whom I share real conversations in my everyday life He was a Shepherd of ideas poetry his only way of existence he who embraced solitude and anonymity with grace He chose writing as his only release Well then I choose him And I do it gladly So I allowed this shepherd of thoughts to drag me into his world of unsettling and intoxicating verses where there is no line between real and imaginary lives; was he pretending or acting out of sheer spontaneity? The poet is a forger who forges so completely that he forges even the feeling he feels truly as painHe was a thousand different persons in one always using several literary heteronyms and with his endless thirst to experience he pushed his mind to the limit uestioned everything relentlessly to the point of exhaustion and then was pulled down inexorably towards the abyss of his disturbing thoughts; leaving this huge legacy leaving his poems on the way I don't know how many souls I have I do not know how many souls I have Each moment I have changed Feeling myself always as a stranger Never have I seen nor found myself Being so much yet only soul I have Those who have souls have no peace He who sees is just what he sees He who feels is not he who he is Some of his poems are overwhelmingly nostalgic and bleak even a bit dantesue they talk about the ruthless passage of time death love and his own understanding of the world Others for example his Odes appear as enthusiastic ramblings in free verse with a certain touch of tenderness refreshingly innocent and somehow whitmanian with his aim to to become part of everything to embrace humanity in all its forms without exceptions When I didn’t have you I loved Nature as a calm monk loves Christ Now I love Nature Like a calm monk loves Virgin Mary Religiously in my way like before But in other ways moving and intimate I see the rivers better when I go with you To the river banks through the fields; Sitting beside you watching the clouds I watch the clouds better You haven’t taken away Nature from me You have changed the Nature You have brought Nature closer to me Since you exist I see it better though like before Since you love me I love it the same way but Since you choose me to have you and love you My eyes stare for much longer time At all things I do not regret for what I was in the past Because I am still the sameAnd the I advanced reading the I noticed his overflowing love for Lisbon the city with dimmed splendour decadent and narrow cobbled streets the land with its melancholic fados or laments; brilliant without light And impossibly alluring like his poems I close my eyes and I can imagine Pessoa walking down the Rua dos Douradores reaching the Praça do Comércio with its imposing arches or sitting in one of the tables of the literary Café A Brasileira scribbling down in a napkin with his black topper on and the people passing by without taking any notice and all his thoughts screaming in deafening silence only to be heard for future readers like us who have come to appreciate Pessoa for what he really was A man advanced for his time a humanist who lived in isolation wrapped in grief but contented anyway and there is no contradiction thereI choose Pessoa Gladly


 2. says:

  The poet is a faker Who's so good at his act He even fakes the pain Of pain he feels in fact


 3. says:

  Fernando Pessoa is all humanity compressed in one soul Pessoa is torn into many personalities because he has too much to say and because he can’t say anything Words are smoke love a delusion existence a sham truth a perception idea a dream and the only reality is; ‘Nothingness’ The only truth is the ineffability of emotions The rest as Nabokov said is rust and stardust“Whether we write or speak or do but lookWe are ever unapparent What we areCannot be transfused into word or bookOur soul from us is infinitely farHowever much we give our thoughts the willTo be our soul and gesture it abroadOur hearts are incommunicable stillIn what we show ourselves we are ignoredThe abyss from soul to soul cannot be bridgedBy any skill of thought or trick of seemingUnto our very selves we are abridgedWhen we would utter to our thought our beingWe are our dreams of ourselves souls by gleamsAnd each to each other dreams of others' dreams”


 4. says:

  Fernando Pessoa early 20th century favorite of CK Williams WS Merwin Mark Strand and other poetic illuminaries took the childhood game of imaginary friends to another level He developed various personas to write under and this collection from City Lights Books in San Francisco includes a few of themThough I found many poems lackluster andor treating on topics that didn't stir much interest I'll accent the positive that the good poems brought for me as a reader The first persona featured is Alberto Caeiro Here the translators Edwin Honig and Susan M Brown include segments from a long poem called The Keeper of Sheep Caeiro is used to present a distinct view of life as seen for example in VI To think of God is to disobey GodBecause God wanted us not to know himAnd therefore did not show himself to usLet's be calm and simpleLike brooks and treesAnd God will love us for it make usBeautiful as brooks and treesAnd will give us the green of his springAnd a river to got to when we are doneThe most interesting poet persona was Álvaro de Campos After reading the at times bleak Book of Disuiet by Pessoa I was not expecting such a playful sense of humor most evident in the two long poems Maritime Ode a spoof on the wonders of the pirate life and Salutation to Walt Whitman a tongue in cheek salute to our though not his national poet Here's a little from the Salutation to Walt Whitman which is addressed to Walt in the heavens This is why I send youMy leaping verses my bounding verses my spasmodicversesMy hysteria attack versesVerses that pull the cart of my nervesMy crazy tumbling inspires meBarely able to breathe I get to my feet exaltedFor the verses are not being able to burst from livingOpen all the windows for meThrow open all the doorsPull the whole house up over meI want to live freely out in the openI want to make gestures beyond my bodyTo run like the rain streaming down over wallsTo be stepped on like stones down the broad streetsTo sink like heavy weights to the bottom of the seaAnd all this voluptuously a feeling alien to me nowYou get the idea Under his own name Pessoa wrote a lot of interesting works but also a long stretch of poems dedicated to Portugal's maritime history and sea explorers in general This includes references to King Sebastian a King of Portugal I knew nothing aboutAt the end of this text there are a few prose snippets from Bernardo Soares a persona already met in The Book of Disuiet Familiar turf and a little sampler for readers who decided to approach Pessoa's poetry firstOverall for me a great way of expanding your appreciation of Pessoa's moods and abilities after reading his famous book He can write poetry too and for a homebody his imagination and outlook on life traveled well


 5. says:

  Never been this captived with poetry since Baudelaire Pessoa was a great writer without a hint of a doubt


 6. says:

  Alvaro de Campos is a genius amongst men Melancholy and blue his view on the world or perhaps his absence from a view on the world is uniue yet universal Tobacco shop is currently one of my favourite poems I'll always be the one who wasn't born for itI'll always simply be the one with all the promise;I'll always be the one waiting for the door to open at the wall without a doorWho sang his anthem to infinity in a chicken coopWho heard the voice of God in a covered wellBelieve in myself? No I don't nor in anythingLet Nature pour down upon my burning headI am so intrigued by the idea of the personas he created to express different hims or views that where perhaps not him at all If one has no inherent belief in their words then expressing thoughts through a persona seems to me to be a fascinating way of being able to write in an uninhibited way One way to overcome self doubt is through adopting a different identity His poetry brings for me all sorts of uestions relating to who we are and how we represent the self Pessoa wrote that The whole constitution of my spirit is one of hesitancy and of doubt Nothing is or can be positive to me; all things oscillate around me and I wish them an uncertainty unto myself All for me in incoherence and change All is mystery and all is meaning The disconnection from the world around him and yet his immense connectivity and sensitivity to all he passes is a feeling I often feel also In some way that there is too much muchness within me and too little muchness without To lack a sense of self is not in anyway to lack a sense of meaning or so I feel this poetry tells me One can be unsure of everything and yet still have certainty in their life


 7. says:

  Why the book of disuiet isn't proposed in the list? This work is undoubtedly one of most important the XX century Pessoa chooses the pseudonyms behind which it hidesIt is a game of hide and seek to protect himself But its truth is in its poetries He loves Lisboa the TagusI spend some times in this city to research him I drunk old porto at Basiliera coffee I took the tram to cross the oldest part of rhe town I saw the ruins of the earthuake which shocked Voltaire so much I hope to meet him in the street PessoaLisboa LisboaPessoa two faces of the same reality


 8. says:

  The poet is a faker who's so good at his act he even fakes the pain of pain he feels in factDo yourselves a favor and read the unforgettable poems of the century's least acknowledged but greatest poet


 9. says:

  Never been this captived with poetry since Baudelaire Pessoa was a great writer without a hint of a doubt


 10. says:

  Poetic perfection what's not to like One of the true greats